top of page

Kadının Hak Arama Rehberi


Kendisini KAGİDER, aracılığıyla tanıdığım sevgili Av. Altın Mimir ‘in yol gösterici, aydınlatıcı, bilgilendirici, kılavuz niteliğinde harika bir kitap. Kadının Hak Arama Rehberi Ocak 2017 de Doğan Kitaptan yayınlanmış.

Acaba çok hukuki terim var mıdır? Kanunlar gibi anlaşılmaz mıdır? gibi çeşitli kaygılarım vardı ama kitaba başlar başlamaz tüm kaygılarım sona erdi. Son derece akıcı ve konuşma diline yakın bir dilli, akla gelebilecek tüm sorulara yanıt veriyor. Kitabın içince Av. Altın Mimir ‘in yönlendirmeleri ve kişisel görüşleri de yer alıyor. Kitabı bitirdiğimde katılmadığım, aynı fikirde olmadığım hiçbir cümle olmadı.

Kitap baştan sona okunmalı, ben şimdi size altını çizdiğim bazı cümleleri aktararak fikir vermek istiyorum. Kesinlik bu kitap hem kadınlar hem de erkekler tarafından okunmalı.

 • Kadınlar vardır ve kadınların hakları vardır.

 • Bilmek özgürleşmektir.

 • Kadın haklarının tarihçesi

 • İş hayatında kadın

 • Kadının miras hakkı

 • Evlilikte kadın hakları

 • Boşanırken kadın

 • Erkek şiddeti

 • Anneliğin cinsiyete bağlı bir görev olmaktan çıkarılıp sosyal bir görev olduğu bilincinin yerleşmesi açısından kadın ve erkeğe çocuk yetiştirme konusunda ortak sorumluluk verilmesi gerekir.

 • Kadının evlilik, gebelik veya annelik sebebiyle ayrımcılığa uğramasına, iş akdinin bu sebeple sonlandırılmasına sebebiyet veren durumlarla ilgili mutlak caydırıcı önlemler alınmalıdır.

 • Bizde eksik olan yegane şey, yasaların tam ve etkin olarak uygulanmamasıdır.

 • Ekonomik bağımsızlık kadının özgürlük anahtarıdır.

 • Kadına yatırım geleceğe yatırımdır.

 • Evlilik ve iş hayatımız arasında seçim yapmak zorunda değiliz, ikisini de aynı anda yürütebiliriz.

 • Kadınlarımıza, bizim lehimizeymiş gibi gösterilen tüm düzenlemelere şüpheyle bakmalarını ve alt metnin okumalarını şiddetle öneriyorum.

 • İlk bakışta kadının lehineymiş gibi gözüken düzenlemeler aslında kadını yavaş yavaş çalışma hayatından uzaklaştırmaya yöneliktir.

 • Unutmayalım, zehrin tadı ballıdır.

 • Cinsel anlam taşıyan ve istenmeyen her türlü söz ve davranışa cinsel taciz denir. Cinsel tacizin devamlılık arz etmesi şart değildir.

 • Miras hakkı kadın ve erkeğe eşit tanınmış bir haktır.

 • Miras hakkı kadın haklarının bir parçasıdır.

 • Kadınlar mal değildir, başlık parası adı altında alınıp satılamaz.

 • Evlenirken yapılan tüm çeyiz kadına aittir.

 • Evlenirken kocanızın soyadını almak zorunda değiliz. Soyadımız kimliğimizdir ve kaybolmamalıdır.

 • Sırf erkeğin soyadının devam etmesi uğruna kadının kendini erkek çocuk doğurma baskısı altında hissetmesi bile başlı başına cinsiyet ayrımcılığının tezahürü olan psikolojik bir erkek şiddetidir.

 • Mutlu ve uzun zaman sürdürülebilen evliliklerin tek sırrı, kadın ve erkeğin eşit algılandı ve eşit olduğu evliliktir.

Sevgilerimle,

Gonca Ergün


bottom of page